Missie & visie

Wij geloven dat een verbetering van het betalingsgedrag van uw klanten valt en staat met een georganiseerd debiteurenbeleid. Voor veel ondernemers blijkt het debiteurenbeheer een tijdrovende, kostbare en vervelende taak te zijn. U wilt immers bezig zijn met ondernemen en uw liquiditeitspositie moet niet onder druk komen te staan door te late betalingen. Het is onze taak om uw debiteurenbeheer volledig uit handen te nemen, zodat openstaande facturen sneller betaald worden en u kostbare tijd overhoudt.

Behoud van een goede klantrelatie staat voorop

Wij begrijpen dat u uw openstaande facturen betaald wilt zien, maar dat dit niet ten koste moet gaan van de klantrelatie. Ons debiteurenbeheer is gericht op het voorkomen van incassotrajecten en het behoud van een goede klantrelatie. Onze grondige, maar persoonlijke aanpak zorgt ervoor dat facturen worden voldaan en de klantrelatie optimaal blijft. Wij werken met respect voor de beide partijen en bemiddelen tussen u en uw debiteuren om samen concrete betaalafspraken te maken.

Iedere klant is uniek en onze aanpak zal dus ook per klant verschillen. Samen zoeken we naar oplossingen om tot volledige betaling te komen. Daarnaast is de toekomst voor ons van groot belang. Het behoud van de goede klantrelatie staat daarom bij ons centraal. U wilt graag betaald krijgen, maar u wilt ook zeker een gezamenlijke toekomst tegemoet.

Waarom wij incassotrajecten willen voorkomen

Ons debiteurenbeheer richt zich op het voorkomen van incassotrajecten. Een incassotraject geeft eigenlijk aan dat het debiteurenbeheer niet heeft mogen baten. Wij zijn ervan overtuigd dat een incassotraject voorkomen kan worden door onze zorgvuldige, duidelijke werkwijze. Vanaf het moment dat een factuur vervalt, starten wij met onze procedure. We beginnen met een vriendelijk verzoek en blijven op een professionele, consequente manier contact opnemen tot de factuur is voldaan. Tijdens deze contactmomenten maken wij concrete betaalafspraken met uw debiteuren en zorgen wij ervoor dat deze afspraken nageleefd worden.  

Voordelen:

  • Verbetering liquiditeit / werkkapitaal
  • Behoud van de klantrelatie
  • Gestructureerd debiteurenbeleid
  • Rentevoordeel
  • Tijdwinst
  • Professionele partij